Miljömärkt mat

Miljömärkta matvaror

Det finns mycket miljömärkt mat. Några exempel på miljömärkningar för mat är KRAV, Änglamark och Ekologiskt Jordbruk.

Läs om miljömärken för mat

Änglamark

Änglamark är Coops miljömärke och säljs enbart i deras butiker. Änglamark är ett varumärke för miljövänliga varor. Livsmedelsprodukterna som är märkta med Änglamark är även KRAV-märkta. Coop har även en treklöver som märker ut deras ekologiska produkter.

Ekologiskt jordbruk

Om man uppfyller EU:s krav får man använda detta miljömärke. Konsumenter som köper produkter med ”Ekologiskt Jordbruk” kan vara säkra på att minst 95% av varans ingredienser är ekologiskt producerade.

Kaprifol

Kaprifolkött bildades för att värna om det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Kaprifols gårdar är belägna i Bohuslän och Dalsland. Köttet är ekologiskt producerat och KRAV-märkt. Kaprifolkött säljs av COOP. Läs mer om kaprifolkött och var du kan köpa det: www.kaprifolkott.se.

KRAV

Förmodligen den miljömärkning som är vanligast i våra svenska butiker och det miljömärke flest människor känner till. Krav sköts av kontrollföreningen för ekologisk odling. Detta är en organisation som kontrollerar ekologisk odling och produktion. Reglerna för krav innehåller ganska stränga miljökrav. Som t.ex. att syntetiska bekämpningsmedel inte får användas och att man inte får använda … Läs mer

Svenskt sigill

Miljömärket Svenskt Sigill är framtaget av Lantbrukarnas Riskförbund, LRF och garanterar att råvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar. Det ställs höga krav på säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap.