KRAV

KRAVFörmodligen den miljömärkning som är vanligast i våra svenska butiker och det miljömärke flest människor känner till.

Krav sköts av kontrollföreningen för ekologisk odling. Detta är en organisation som kontrollerar ekologisk odling och produktion.

Reglerna för krav innehåller ganska stränga miljökrav. Som t.ex. att syntetiska bekämpningsmedel inte får användas och att man inte får använda konstgödsel. Inom animalieproduktionen ställs också stora krav på hur djuren lever och behandlas.