Miljömarkningar och miljömärkta produkter

Det finns numera väldigt många olika miljömärkningar för alla konsumenter att välja bland. Dessutom känns det som det kommer fler och fler. Det borde inte ens behövas några miljömärkningar utan alla varor, produkter och all mat borde vara tillverkade utifrån det miljömässigt bästa alternativet. Så är det dock inte och miljömärkningar behövs därför för att vi som handlar skall kunna välja det produkter i affären som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

Miljömärkt mat

Det finns mycket miljömärkt mat. Ett par exempel på miljömärkningar för mat är KRAV och Svenskt sigill.

KRAV
Svenskt Sigill

  • Det är klimatsmart ( varför? ) att köpa miljömärkt mat.

Miljömärkt el

Miljömärkt el

Var en ansvarsfull och medveten elkonsument. Välj miljömärkt el. Naturen och ditt samvete kommer att tacka dig. Det finns flera elbolag som erbjuder miljömärkt el, vilket också gör att avtalen är mycket förmånliga.

Du kan få miljömärkt el till ett bra pris.

Andra miljömärkta saker

Olika miljömärkningar

Miljömärkning av andra saker än mat görs i Sverige av bland andra Svanen och Bra Miljöval. Läs om alla miljömärkningar.

Andra exempel på miljömärkningar är

  • EU-blomman som är EU:s märke för ekologisk mat,
  • TCO som märker elektronik,
  • FSC som bland annat märker trä och
  • MSC som märker fisk.

Vad är miljömärkta produkter?

Miljömärkta produkter är produkter som har genomgått en certifieringsprocess och uppfyller en rad kriterier som är utformade för att minska deras påverkan på miljön. Dessa kriterier omfattar bland annat användning av hållbara råvaror, minimering av energianvändning och avfall under produktionen, samt förbättringar av produkternas livscykel. Miljömärkningen är en form av garanti för att produkten har en lägre påverkan på miljön än andra produkter på marknaden.

Finns det miljömärkta tjänster?

Ja, det finns miljömärkta tjänster. Liksom produkter, kan tjänster också påverka miljön. Miljömärkning av tjänster är en process som syftar till att minska deras miljöpåverkan och främja hållbar utveckling. Certifieringsstandarden för miljömärkning av tjänster inkluderar kriterier som täcker allt från energieffektivitet och materialanvändning till förvaltning av avfall och förbättringar av tjänsternas livscykel. Exempel på miljömärkta tjänster inkluderar gröna byggtjänster, hållbara resor och miljövänliga konsulttjänster.

Kan djurfoder (kattmat, hundmat etc.) vara miljömärkt?

Ja, det är möjligt att djurfoder, inklusive katt- och hundmat, kan vara miljömärkt. Certifieringsprocessen för miljömärkning tar hänsyn till alla aspekter av produkten, inklusive produktionsmetoder, materialanvändning och avfallshantering. För djurfoder kan det innebära kriterier såsom hållbar odling av råvaror, minskad användning av bekämpningsmedel och energieffektivitet i produktionen.

Jag vill resa miljömärkt. Går det?

Ja, det går att resa miljömärkt. Miljömärkning av tjänster, inklusive resor, är en process som syftar till att främja hållbar utveckling och minska påverkan på miljön. För resor kan detta innebära kriterier såsom att använda energieffektiva transportmedel, minimera koldioxidutsläpp och främja hållbar turism. Det finns många företag som erbjuder miljömärkta resor, inklusive gröna flygresor och tågresor. Konsumenter kan också göra sina egna val för att göra resorna mer hållbara, såsom att välja att resa med tåg eller cykel istället för bil eller flyg.

Är det inte dags att strunta i miljömärkningar?

Det är upp till var och en att avgöra vikten av miljömärkningar och deras betydelse. Men det är viktigt att notera att miljömärkningar har en viktig roll i att informera konsumenter och främja hållbara produkter och tjänster. Miljömärkningar är en form av garanti för att produkter och tjänster har uppfyllt en viss standard för miljöpåverkan, vilket kan hjälpa konsumenter att fatta informerade beslut om deras inköp. Samtidigt är det sant att miljömärkningar inte är en lösning i sig, och att det behövs ytterligare satsningar och åtgärder för att främja hållbar utveckling och skydda miljön. Men att strunta i miljömärkningar helt skulle ta bort en viktig informationskälla och verktyg för konsumenter.