KRAV

Förmodligen den miljömärkning som är vanligast i våra svenska butiker och det miljömärke flest människor känner till. Krav sköts av kontrollföreningen för ekologisk odling. Detta är en organisation som kontrollerar ekologisk odling och produktion. Reglerna för krav innehåller ganska stränga miljökrav. Som t.ex. att syntetiska bekämpningsmedel inte får användas och att man inte får använda … Läs mer

Rättvisemärkt

Inte heller detta är någon vanlig miljömärkning. Föreningen för Rättvisemärkt har detta märke som garanterar bönder och andra odlare en skälig ersättning för sitt arbete. Det är en internationell organisation och alla inköp görs direkt hos bönder och odlare.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke. Svenska Naturskyddsföreningen ställer miljökrav för de produkter som ska få använda Bra Miljöval-märket. Bra miljöval är en av de vanligaste miljömärkningarna på svenska marknaden.