Miljömärkningar

Det finns numera väldigt många olika miljömärkningar. Man kan väl säga att en del märkningar är bättre och viktigare än andra…

Olika bra och viktiga miljömärken

Änglamark

Änglamark är Coops miljömärke och säljs enbart i deras butiker. Änglamark är ett varumärke för miljövänliga varor. Livsmedelsprodukterna som är märkta med Änglamark är även KRAV-märkta. Coop har även en treklöver som märker ut deras ekologiska produkter.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke. Svenska Naturskyddsföreningen ställer miljökrav för de produkter som ska få använda Bra Miljöval-märket. Bra miljöval är en av de vanligaste miljömärkningarna på svenska marknaden.

Ekologiskt jordbruk

Om man uppfyller EU:s krav får man använda detta miljömärke. Konsumenter som köper produkter med ”Ekologiskt Jordbruk” kan vara säkra på att minst 95% av varans ingredienser är ekologiskt producerade.

EU-blomman

EU-blomman är EU:s gemensamma symbol för miljömärkning. EU-blomman är en motsvarighet till den nordiska Svanen. I dagsläget är det mest kemiska och hygienprodukter som får denna märkning.

Kaprifol

Kaprifolkött bildades för att värna om det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Kaprifols gårdar är belägna i Bohuslän och Dalsland. Köttet är ekologiskt producerat och KRAV-märkt. Kaprifolkött säljs av COOP. Läs mer om kaprifolkött och var du kan köpa det: www.kaprifolkott.se.

KRAV

Förmodligen den miljömärkning som är vanligast i våra svenska butiker och det miljömärke flest människor känner till. Krav sköts av kontrollföreningen för ekologisk odling. Detta är en organisation som kontrollerar ekologisk odling och produktion. Reglerna för krav innehåller ganska stränga miljökrav. Som t.ex. att syntetiska bekämpningsmedel inte får användas och att man inte får använda … Läs mer

Nyckelhålet

Detta är ingen miljömärkning. Nyckelhålet är livsmedelsverkets symbol och fungerar som ett hjälpmedel för konsumenter att hitta fettsnåla och fiberrika matvaror.

Rättvisemärkt

Inte heller detta är någon vanlig miljömärkning. Föreningen för Rättvisemärkt har detta märke som garanterar bönder och andra odlare en skälig ersättning för sitt arbete. Det är en internationell organisation och alla inköp görs direkt hos bönder och odlare.

Svanen

Svanen är det officiella nordiska miljömärket och produkterna märkta med Svanen måste leva upp till olika miljökriterier. Denna märkning används bla på kemtekniska varor, hygienartiklar och maskiner.

Svenskt sigill

Miljömärket Svenskt Sigill är framtaget av Lantbrukarnas Riskförbund, LRF och garanterar att råvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar. Det ställs höga krav på säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap.