Ekologisk mat

Ekologisk mat kallas i dagligt tal även för ekomat. Ekologisk är mat gjord på råvaror som räknas som ekologiska.

I ekologiska odlingar får inte bekämpningsmedel, *GMO och konstgödsel användas.

 • *GMO, genetiskt modifierade organismer, är organismer där man på ett målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper man vill ha.

Vanlig ekologisk märkning

 • Den vanligaste märkningen för ekologisk mat i Sverige är KRAV.
 • Inom EU finns märkning Ekologiskt Jordbruk för ekologisk mat.

Är ekologisk mat bra eller dålig?

Här följer en lista på några olika miljömärkningar för mat:

 • Kaprifol

  Kaprifolkött bildades för att värna om det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Kaprifols gårdar är belägna i Bohuslän och Dalsland. Köttet är ekologiskt producerat och KRAV-märkt. Kaprifolkött säljs av COOP. Läs mer om kaprifolkött och var du kan köpa det: www.kaprifolkott.se.

  Läs mer…

 • Änglamark

  Änglamark är Coops miljömärke och säljs enbart i deras butiker. Änglamark är ett varumärke för miljövänliga varor. Livsmedelsprodukterna som är märkta med Änglamark är även KRAV-märkta. Coop har även en treklöver som märker ut deras ekologiska produkter.

  Läs mer…

 • Svenskt sigill

  Miljömärket Svenskt Sigill är framtaget av Lantbrukarnas Riskförbund, LRF och garanterar att råvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar. Det ställs höga krav på säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap.

  Läs mer…

 • KRAV

  Förmodligen den miljömärkning som är vanligast i våra svenska butiker och det miljömärke flest människor känner till. Krav sköts av kontrollföreningen för ekologisk odling. Detta är en organisation som kontrollerar ekologisk odling och produktion. Reglerna för krav innehåller ganska stränga miljökrav. Som t.ex. att syntetiska bekämpningsmedel inte får användas och att man inte får använda…

  Läs mer…

 • Ekologiskt jordbruk

  Om man uppfyller EU:s krav får man använda detta miljömärke. Konsumenter som köper produkter med ”Ekologiskt Jordbruk” kan vara säkra på att minst 95% av varans ingredienser är ekologiskt producerade.

  Läs mer…