Svenskt sigill

Svenskt SigillMiljömärket Svenskt Sigill är framtaget av Lantbrukarnas Riskförbund, LRF och garanterar att råvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar.

Det ställs höga krav på säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap.