Klimatsmart mat

Varför är det klimatsmart att äta miljömärkt mat?

Det är en komplex fråga. De olika miljömärkningarna tar hänsyn till olika saker för att få märkas med deras miljömärke.

Lista på klimatsmarta åtgärder när det gäller maten vi äter

  1. Ät efter säsong.
  2. Ät närproducerat.
  3. Minska på mängden kött och välj rätt sorts kött.
  4. Ät vegetariskt ibland.
  5. Välj ekologiskt.
  6. Välj fisk från hållbara bestånd.
  7. Släng så lite mat som bara möjligt.

Välj rätt sort när du äter kött

70 % av Sveriges åkermark går till odling av djurfoder och för att framställa 1 kg nötkött krävs 10 kg spannmål till foder.

18% av alla världens växthusgasutsläpp kommer från köttindustrin. Att minska på köttet är därför självklart en viktig åtgärd du kan vidta för att minska din negativa klimatpåverkan.

  • Kor släpper ut mycket metangas, men kor äter gräs, vilket är en energikälla som vi människor inte kan utnyttja. Korna hjälper även till att hålla efter våra ängar och öppna landskap.
  • Gris- och kyckling kräver mindre foder per kilo kött, men deras foder konkurrerar med människors mat.

När du äter nötkött, välj kravmärkt– och ekologiskt kött.

Gris- och kycklingkött bör vi minska på och istället kan vi äta lite mer lamm- och viltkött.

Är närproducerad mat alltid bättre för miljön?

En obesprutad tomat som växer i Spanien är nyttig och bra för klimatet. Om tomaten åker hit med långtradare orsakar den inte så mycket koldioxidutsläpp. En tomat som växer upp i Spanien kan faktiskt orsaka mindre växthusgaser än en som är odlad i ett svenskt växthus.

Men ofta kan man dock lita på att det är bra att äta frukt och grönsaker som har odlats nära dig.

Läs mer om klimatsmarta åtgärder

Mer information hittar du här: http://www.klimatsmart.se…