Kaprifol

KaprifolKaprifolkött bildades för att värna om det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Kaprifols gårdar är belägna i Bohuslän och Dalsland. Köttet är ekologiskt producerat och KRAV-märkt.

Kaprifolkött säljs av COOP.

Läs mer om kaprifolkött och var du kan köpa det: www.kaprifolkott.se.