Ekologisk mat

Ekologisk mat kallas i dagligt tal även för ekomat. Ekologisk är mat gjord på råvaror som räknas som ekologiska.

I ekologiska odlingar får inte bekämpningsmedel, *GMO och konstgödsel användas.

  • *GMO, genetiskt modifierade organismer, är organismer där man på ett målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper man vill ha.

Vanlig ekologisk märkning

  • Den vanligaste märkningen för ekologisk mat i Sverige är KRAV.
  • Inom EU finns märkning Ekologiskt Jordbruk för ekologisk mat.

Är ekologisk mat bra eller dålig?