Kaprifol

KaprifolKaprifolkött bildades för att värna om det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Kaprifols gårdar är belägna i Bohuslän och Dalsland. Köttet är ekologiskt producerat och KRAV-märkt.

Kaprifolkött säljs av COOP.

Läs mer om kaprifolkött och var du kan köpa det: www.kaprifolkott.se.

KRAV

KRAVFörmodligen den miljömärkning som är vanligast i våra svenska butiker och det miljömärke flest människor känner till.

Krav sköts av kontrollföreningen för ekologisk odling. Detta är en organisation som kontrollerar ekologisk odling och produktion.

Reglerna för krav innehåller ganska stränga miljökrav. Som t.ex. att syntetiska bekämpningsmedel inte får användas och att man inte får använda konstgödsel. Inom animalieproduktionen ställs också stora krav på hur djuren lever och behandlas.